Få hjälp med din muskelinflammation

Många har råkat ut för en så kallad muskelinflammation. Men det kan vara svårt att veta ifall den smärta du upplever är just en muskelinflammation.

Vad betyder inflammation?

I själva verket är en inflammation kroppens sätt att skydda oss mot infektioner. När en skada uppstår i kroppen på grund av virus, bakterie eller en fysisk skada blir området inflammerat. Blodkärlen vidgas för att mer blod ska kunna nå fram och skydda det skadade området. Vilket innebär att det skadade området blir svullet, inflammerat och gör ont.

Symptom

Det finns fem olika symptom på muskelinflammation:

  • värme
  • rodnad
  • smärta
  • svullnad
  • nedsatt funktion i kroppsdelen

Det finns små inflammationer som täcker ett mindre område vilka du inte behöver behandla. Större inflammationer som är mer smärtsamma och täcker ett större område kan däremot behöva behandlas.

Behandling och hjälp

Vila är en stor del av behandlingsprocessen, då aktivering av muskeln kan leda till ytterligare svullnad. Utöver vila och anti-inflammatoriska mediciner kan du få hjälp med att rätta till stela leder som annars resulterar i överbelastning.

Hos Naprapatlandslaget kan du få hjälp med det, samt kompletterande behandlingar såsom akupunktur och annan muskelbehandling. Naprapaten bedömer dock i vissa fall att du kan behöva vidare behandling av läkare, röntgen eller annan instans. I sådana fall får du remiss till berörd enhet.