SWEMO – Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet

Det finns fler förbund inom motorsport än den stora paraplyorganisationen SBF (Svenska Bilsportsförbundet) som är Sveriges riksförbund för bilar och biltävlingar i huvudsak. Ett av de mest betydande är SVEMO – Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Förbundet har en anrik historia och bildades år 1935 och ingår i RF (Riksidrottsförbundet).

Bidrar till motorcykelsportens framväxt

SWEMOs huvuduppgift är att vara ett sanktionerande organ, en informationsportal samt en opinonsbildare inom motorcykelsporter. SWEMO engagerar sig också i snöskotersporter vilket är ett område som vuxit starkt det sista decenniet i Sverige.

Tack vare SWEMO har motorcykelsport blivit populärt i Sverige. Målet är att bredda sporten ännu mer så att svenska förmågor skall kunna hävda sig internationellt i större tävlingssammanhang. Motorcykelsport är en stor publiksport världen över. Den är ytterst spridd och utövas på världens samtliga kontinenter. Om Sverige lyckas öka tillgängligheten när det gäller träningsmöjligheter ännu mer kommer vi säkerligen ha många fler svenskar i topp i den stora turneringarna världen över.

Klubbar måste uppmuntras

Över 500 klubbar inom motorcykel- och skotersporter är anslutna till SWEMO. Styrelsen är knappast nöjda med det utan arbetar hårt och målmedvetet för att öka nyrekryteringen. Det är viktigt att få med hela landet för att upptäcka det härliga och roliga med motorcyklar och skotrar. SWEMO vill uppmuntra flera medlemsklubbar samtidigt som alla förare skall ha samtliga utbildningsbevis. Standarden kan alltid bli bättre om man skapar rätt förutsättningar. SWEMO premierar klubbar som höjer antalet förarlicenser. För varje nettohöjning av de individuella förarlicenserna, får varje klubb en utbildningscheck som motsvarar 300 kronor per licens.